Ammatillinen tukihenkilötyö

Työskentelyssä voidaan tukea lasta tai nuorta erilaisissa elämäntilanteissa. Työskentely räätälöidään yksilöllisesti tarpeen mukaan. Ammatillinen tukihenkilö voi olla lapsen tai nuoren tukena esimerkiksi sosiaalisten taitojen vahvistamisessa, koulunkäynnin tukemisessa, perheen ristiriitojen selvittämisessä, ravintoon ja syömiseen liittyvissä asioissa, neurologisten ja psykiatristen haasteiden tunnistamisessa ja ymmärtämisessä. Mieleisen harrastuksen löytäminen on tärkeässä osassa Tukipalvelu Laitisen työskentelyä. Ennen kaikkea ammatillinen tukihenkilö on turvallinen aikuinen, joka on läsnä lapsen arjessa, ja jonka kanssa voi viettää aikaa ja puhua.

Perhetyö

Perhetyöllä tarkoitetaan perheen kotona ja arkiympäristössä tehtävää työtä. Perhetyö on tavoitteellista, perheen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tähtäävää työskentelyä. Vanhemmuuden tukeminen ja sen vahvistaminen ovat tärkeä osa perhetyötä. Keskiössä on myös perheenjäsenten välinen vuorovaikutus. Perhetyöhön voidaan sisällyttää elementtejä SILTA- työskentelystä.

SILTA-ohjaus

Teen myös SILTA-ohjausta. SILTA- malli on vuorovaikutussuhteisiin perustuva työskentelymalli lastensuojelun asiakastyöhön. SILTA- työn tavoitteena on lapsen elämäntarinan eheytymisen tukeminen, sekä SILLAN rakentaminen lapsen, hänen vanhempiensa ja työntekijän (esim. omahoitaja, sijaisvanhempi tms.) välille. SILTA- malli on laajasti sovellettavissa moniin asiakastyön konteksteihin, joissa ovat vuoropuhelussa mukana perhe ja työntekijä.  SILTA- työtä ohjaa koulutuksen saanut SILTA- ohjaaja.